Gudmor, gudfar eller fadder?

Vad gäller när du är gudmor, gudfar eller fadder

gudmor

Tips! Köp ett halsband till gudmor

Ge ditt barns gudmor ett vackert smycke som minne av dopet och som tack för att hon åtagit sig uppgiften. Ett halsband med namn eller texten GUDMOR, och så barnets namn på baksidan, kommer att bli väldigt uppskattat. Du hittar det här =>

Det innebär förstås mycket ansvar också, och är inget man behöver säja ja till direkt. Fundera ordentligt på saken innan du tackar ja. Fråga barnets föräldrar varför de valde just dig och vilken roll de vill att du ska ha i deras barns liv.

Det här ska en gudmor, gudfar eller fadder göra:

Enligt Svenska kyrkan finns dock en rad ansvarsområden som rekommenderas till dig som fadder. Här är fem av dem:

1. En gudmor, gudfar eller fadder ska vara en god förebild

Var en förebild för barnet, både när det kommer till tron och i övriga livet.

En förebild kan vara en vän som finns där när man behöver prata, vara den som bryr sig och ibland den som ger råd.

2. Som gudmor, gudfar eller fadder ska du finnas som stöd

Enligt svenska kyrkan innebär att vara fadder, gudfar eller gudmor ett livslångt uppdrag.

Fadderskapet handlar om en vilja att finnas för den som döpts. Att vara en inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.”

3. När du är utvald till gudmor, gudfar eller fadder bör du komma ihåg dopdag, födelsedag, konfirmation, student etc

Se till att komma ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet och visa att du alltid finns där.

4. Umgås bara ni två, det är mysigt när du är gudförälder eller fadder till ett barn

Umgås med barnet med jämna mellanrum. Gärna just på dopdagen genom att äta något gott och dela tankar om livet. Börja gärna tidigt så det blir en fin tradition.

5. Om du är gudmor, gudfar eller fadder bör du vara aktiv under konfirmationen

Var aktiv under fadderbarnets konfirmationstid.

Vanliga frågor om gudmor, gudfar och fadder

Har man som gudförälder ansvar att ta hand om sitt gudbarn om barnets föräldrar dör?

– Nej, det har man inte. Det finns ingen juridisk innebörd i att vara fadder. Idag finns det lagar som styr vem som tar hand om barnen om föräldrarna skulle dö eller på annat sätt inte kunna ta hand om sina barn. Vill man att fadderskap ska ha det bör man kontakta advokater och skriva ett testamente.

Kan man välja en fadder fastän barnet inte döps i kyrkan?

Nej, i den svenska kyrkans tradition är valet av faddrar bundet till dopet. Det är genom dopet som man officiellt utser faddrar till sitt barn. För dem som önskar ett annat alternativ finns namngivningsceremonier, där dopet i kyrkan inte ingår.

Namngivningsceremonier är flexibla och kan skräddarsys efter individuella önskemål. Det finns inga strikta regler eller formella krav som styr ceremonins utförande.

När man väljer att döpa sitt barn i den svenska kyrkan, innebär det också att barnet blir en del av kyrkans gemenskap som medlem. Det är en personlig och betydelsefull stund som markerar en början på en andlig resa för både barnet och dess familj.

Är det någon skillnad på att vara gudförälder och fadder?

Nej, det är exakt samma sak. Fadder är den officiella benämningen, men många säger gudförälder. Det är lätt att tro att fadder är ett modernt ord, men det sträcker sig väldigt långt tillbaka. I folkmun säger vi däremot oftast gudförälder.

Uppgifter för en fadder, gudmor eller gudfar

Har du fått frågan om du vill bli fadder, gudmor eller gudfar till ett litet barn? Grattis! Det är en ära och ett stort förtroende att bli tillfrågad. Det betyder att någon i din närhet litar på dig till hundra procent och vill ha dig i sitt barns liv. Ofta blir man smickrad av att bli tillfrågad, för det är ett vackert och livslångt åtagande. Det innebär en möjlighet att få lära känna en ny liten person och följa dess uppväxt och liv.

Att vara gudmor är en viktig och ansvarsfull uppgift som kräver både empati, kärlek och engagemang. Genom sin närvaro och sitt stöd spelar gudföräldern en avgörande roll i barnets liv och andliga väg, och bidrar till att forma och stärka dess identitet och tro. Att vara en gudmor är en hedrande roll som innebär ett djupt engagemang i en persons liv och andliga utveckling. I modern tid har faddern kommit att bli en person som värnar lite extra om barnet och ställer upp som barnvakt när det behövs. Det finns inga regler som du måste följa som fadder, men som gudmor är man inte bara närvarande vid barnets dopceremoni, utan man åtar sig även en viktig roll som en förebild och en stöttepelare genom barnets uppväxt och liv.

dophalsband för kille
dophalsband med namnbrickaEn fadder måste vara döpt

Inom den tradition av barndop som präglar många kristna samfund, spelar faddrar en betydande roll. Att bli utvald som en fadder, gudfar eller gudmor innebär att man tar på sig ett viktigt uppdrag som dopvittne. Det innebär också att man förbinder sig till ett särskilt ansvar som en förebild i tron och som en vägledare för den som döps, oavsett om det är ett barn eller en vuxen. Det är en förpliktelse som, trots att den saknar juridisk tyngd, bär med sig en djup personlig innebörd.

Under själva dopakten kan faddern även delta i läsning av texter och böner. Det är inte ovanligt att faddern får äran att bära det döpta barnet. Dessutom brukar en fadder, som en del av sitt åtagande, läsa en personlig troserklaring. Denna korta, men betydelsefulla stund, på cirka fem minuter, tillåter fadern eller gudmodern att dela med sig av sin egen tro och det ansvar de känner inför att vägleda barnet i dess andliga växt.

Guddotter eller gudson

Det barn (eller den individ) som mottar fadderns stöd och förbön kallas vanligtvis guddotter eller gudson, eller enkelt sagt, fadderbarnet.

Reglerna för vem som kan bli fadder varierar mellan olika kyrkosamfund, men det är vanligt att det krävs att personen är döpt, konfirmerad eller aktivt utövar sin tro. Det är ett urval som görs med omsorg, med tanke på det ansvar som det innebär att vara en del av ett barns eller en vuxens andliga resa.

dophalsband

Har du tur kanske du får ett vackert personligt halsband som tack? Välj ett av dessa eller titta efter något annat i webshopen.

Amanda Egilson
silversmed & smyckesdesigner sedan 2006
WWW.NAMNSMYCKEN.COM

amanda egilson silversmed