INTEGRITETSPOLICY

Sveriges riksdag har tidigare i år beslutat om en ny kreditlag.
Den innebär i korthet att om det finns både ett kredit- och ett direktbetalningsalternativ i kassan så får inte kreditalternativet visas först eller redan vara ifyllt. Lagen träder i kraft den första juli 2020.

Den nya kreditlagen som Sveriges riksdag har antagit (Regeringens proposition) träder i kraft den första juli 2020 och kommer endast att tillämpas i Sverige.
Lagen ställer krav på hur olika betalningsmetoder presenteras i kassan, och den tvingar e-handlare att visa ett direktbetalningsalternativ före kreditalternativ, om båda alternativen finns tillgängliga i kassan.

Skyldigheterna i den nya lagen gäller alla parter som presenterar eller behandlar betalningsmetoder. Detta inkluderar: e-handlare, partners och betalningstjänstleverantörer (PSP) såsom banker.
För att kunna navigera i ändringarna har vi skapat riktlinjer för att hjälpa våra e-handlare och partners att anpassa sig så att de nya lagliga kraven uppfylls.